Навигация по каталогу статей
05.48 Стандарты ЭЦП. ГОСТ 34.10-2001
Опубликовал  GMan1990 GMan1990 Добавлено  15-03-2015 15:53 15-03-2015 15:53 3583  Прочтений 3583 Прочтений  3 Комментариев 3 Комментариев
printer

Раздел 5. Вопрос 48. Стандарты ЭЦП. ГОСТ 34.10-2001

Алгоритмы ЭЦП

  • Американские стандарты электронной цифровой подписи: DSA, ECDSA

  • Российские стандарты электронной цифровой подписи: ГОСТ Р 34.10-94 (в настоящее время не действует), ГОСТ Р 34.10-2001 (в настоящее время не действует), ГОСТ Р 34.10-2012 Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи

ГОСТ Р 34.10-2012 и ГОСТ Р 34.10-2001 основаны на эллиптических кривых. Стойкость этих алгоритмов основывается на сложности вычисления дискретного логарифма в группе точек эллиптической кривой, а также на стойкости хэш-функции.

Стандарт ГОСТ Р 34.10-2012 использует ту же схему формирования электронной цифровой подписи, что и ГОСТ Р 34.10-2001. Новый стандарт отличается наличием дополнительного варианта параметров схем (соответствующего длине секретного ключа порядка 512 бит) и требованием использования функций хэширования ГОСТ Р 34.11-2012: первый вариант требований к параметрам (такой же, как в ГОСТ Р 34.10-2001, соответствующий длине секретного ключа порядка 256 бит) предусматривает использование хэш-функции с длиной хэш-кода 256 бит, дополнительный вариант требований к параметрам предусматривает использование хэш-функции с длиной хэш-кода 512 бит.

После подписывания сообщения М к нему дописывается цифровая подпись размером 512 или 1024 бит и текстовое поле. В текстовом поле могут содержаться, например, дата и время отправки или различные данные об отправителе:

| Сообщение М |    +    | Цифровая подпись | Текст |

Данный алгоритм не описывает механизм генерации параметров, необходимых для формирования подписи, а только определяет, каким образом на основании таких параметров получить цифровую подпись. Механизм генерации параметров определяется на месте в зависимости от разрабатываемой системы.

Формирование цифровой подписи

1)                 Вычисление хэш-функции от сообщения М:  

2)                 Вычисление e = z(mod q), и если e = 0, положить e = 1. Где z — целое число соответствующее

3)                 Генерация случайного числа k, такого что 0 < k < q

4)                 Вычисление точки эллиптической кривой C = kP, и по ней нахождение r = xc(mod q) (xc — координата x кривой C). Если r = 0, возвращаемся к предыдущему шагу.

5)                 Нахождение s = rd + ke (mod q). Если s = 0, возвращаемся к шагу 3.

6)                 Формирование цифровой подписи , где и — векторы, соответствующие r и s.

 

Проверка цифровой подписи

1)                 Вычисление по цифровой подписи ξ чисел r и s, учитывая, что , где r и s — числа, соответствующие векторам и . Если хотя бы одно из неравенств r < q и s < q неверно, то подпись неправильная.

2)                 Вычисление хэш-функции от сообщения М:

3)                 Вычисление e = z(mod q), и если e = 0, положить e = 1. Где z — целое число соотвествующее

4)                 Вычисление ν = e − 1(mod q).

5)                 Вычисление z1 = sν(mod q) и z2 = − rν(mod q).

6)                 Вычисление точки эллиптической кривой C = z1P + z2Q. И определение R = xc(mod q), где xc — координата x кривой C. В случае равенства R = r подпись правильная, иначе — неправильная.

 

Цифровая подпись предназначена для аутентификации лица, подписавшего электронное сообщение. Кроме того, использование ЭЦП предоставляет возможность обеспечить следующие свойства при передаче в системе подписанного сообщения:

- осуществить контроль целостности передаваемого подписанного сообщения,

- доказательно подтвердить авторство лица, подписавшего сообщение,

- защитить сообщение от возможной подделки.

Функция хэширования.

Для ГОСТ Р 34.10-2012 используется хэш-функция по ГОСТ Р 34.11-2012 Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хэширования. Для ГОСТ Р 34.10-2001 - ГОСТ Р 34.11-94.

Схема формирования цифровой подписи.

 

Схема проверки цифровой подписи

 
Комментарии
595 #1 muniekole
August 12 2017 13:51:34
Rehabilitacja leczeniem trądziku różowatego nie jest uzdrawiana a najakuratniej jest wyznaczać poniżej w stosunku do umorzenia dawce zaczerwienienia gębie natomiast metamorfoz zapalających, zmniejszenia kwoty, wieku utrzymywania oraz intensywności wymiotów a paralelnych zwiastunów świądu, jarania i eros. Dwa naczelne algorytmy leczenia trądziku różowatego to miejscowe i http://rzeszowiak.com.pl/grupy/czy-krem-tradzik-rozowaty-pomoze/ oralnego medykamenty antybiotyczne. Rehabilitacja laserowa uległa oraz zaklasyfikowana jako odmiana leczenia. Na przestrzeni jak w porządku kilku tygodni środki cyklicznie wpłyną nieulotne pocenie się, zaczerwienienie w większości wypadków powraca po zabiegu. Przeciągłe kuracja, tak bywa od czasu pewnego do dwóch lat, być może wić się do trwałej opiece stanu obok poniektórych pacjentów. Trwałe leczenie istnieje raz za razem konieczne, natomiast poniektóre losy miękną po jacyś okresie zaś trwają niezachwianie. Niezewnętrzne casusy, pozostawione bez leczenia, pogarszają się razem z przeciekiem wieku.
595 #2 muniekole
August 29 2017 19:57:41
kremy nawilżające do cery tłustej i mieszanej trądzik różowaty laser https://a7b.pl/funcs.php?name=przedmioty&id=24278 zmarszczka nosowo wargowa lek na pryszcze
632 #3 shareways
September 16 2017 23:46:43
co to jest trądzik różowaty krem przeciwzmarszczkowy na dzień naskórka. funkcjonowanie Statystycznie hemoroidy leczenie krem na biust
Добавить комментарий
Пожалуйста, авторизуйтесь для добавления комментария.
Рейтинги
Рейтинг доступен только для пользователей.

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для голосования.

Нет данных для оценки.